BESØKSADRESSE
Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger
(Hovedinngang, 1. etasje)

POSTADRESSE
Kronen Kaffemaskiner AS
Postboks 2137 Hillevåg, 4095 Stavanger
Telefon: 97 00 10 10
E-post: post@kronenkaffe.no